Skip to main content

Full text of "Miondrámanna"

See other formats


teAt)Amírri SAetnlse te nAgAi*ó <\n csttiAig.— XI. <l 
lonPRAniAiin^ .1. 

I. Ari uÁiltuln cteASAó 
II. "ooCutimeAcu huat). 
in. eilís i Ati tteAn T)émce. 

ó 
peATDAR ttlA5^10rintA01C. 
/225 A\\ n-A óup -Atn^ó 

"OO 

Contif\A > ó íia jAetnLge, 

1 tntXVlte ÁÚA CÍ1AÚ. 902. 


ptnginn. 

BOSTON COLLEGE LIBRA* Y 
CHESTNUT HIUU MAS& teAlDAiHíní SAe-óilse te nAgAit) ati csUiAig.— XI. 
10nURAl)1Ant1Ag I. Atl UAltt1Uft CteASAÓ 

II. DoóuumeAcu rwAT). 
III. eitís i An t)eAti x)émce 

ó 

peAT)AR ttiABfiorintAOic, 
Ap n-a óup atriAó 
•oo 

Conn^AT) riA SAetntge, 

1 mt)A1te ÁtA CtlAÚ. 

I 902. 

CtÁR. 

t. 

I. An Cáiltiúp CLe-dfAC 3 

II. T)occúif\eAóc tlu^x) - - - - 10 

III. Gitíf 1 an De^n T)éipce - - 14 

poclóipín - - - - 18 190279 AH CÁlttlÚft CteASAC. "puipeAnn : — tThceÁl ConAill .1. peif meóij\ beag ; Acró gfé^f- 
Ait>e, ipeAp cúlóAince>Aó ; pe^ro^ UxMtUúp, 
•ouine 5|Mnn ; peA]\-DO|Aó^.i. ^AijA-céileThicil; 
Siub-Án, be.An tíhcit; TTLÁif\e 11óf\A, be^n 

S^s^pc, *Ooccúip, -]t a * 

^tiíorri I. Arh^|\c I. 
Áic — An be^l^ó mófi op coinne cige Ao-óa ^éAyu\t>e. 

(1 LÁtxMp Aot) ^í^r 111 * 6 "I P eA '°^t v UAltllÚjl, ^5 CAfCÁll 

A|\ a céite.) 

Ao"ó. — 5° fnbeAtifiuiji'ó *Oix\ t)uic, a ÚÁitliúip! 

pexVOAf. — 5° mbe-Annui$i*ó X)\a if ttluifAe "óuic, a 
5féAfUi*óe. 5oi"oé rriAn cá x\n le^t-an 45 imteAóc ^n ^n 
Aimfi]\ f eo ? 

Aot). — AcÁ fé ^5 imceAóc 50 ciuj, 50 jvaitt xx\A\t a<;az ; 
aóc if mó ax:á *oo bpéi-oín 45 imceAóc ó n-^ óéiteif "ooi^te, 
X\Á ! tiÁ ! tiÁ ! Acc ca bpuit cú a$ -out irmiú -j *o'uif\teifí 
cÁilliúfVACCA ^n *oo rhtiin -a^ac, mÁ'f cexvotnste -óArii piAp- 
tuai$e? 

peATXAfl. — AcÁim 45 *oul ^nonn ^nn feo 50 05 tfhcil 
£ox\a\\X le péipe bfiífcí t>o -óeAriAm t>ó — nó b' f?éi"oif\ ^un 
ó 'n rhriAOi nuA-pófOA te^fcuige-Ann n^ bpífcí. 5 01T) é ^^ 
zÁ An ói5r>e^n 45 ce^óc 1 *ocÍia ^s^ib? Ctumim íiac 
n-éi|Ai5eAnn y í Atn^c -áóc 50 h^nn^rh ? 

Aot). — ttí éi|Aige>Ann ; rri fACAf -péin acc uain AmÁm í, ó 
cÁir»i5 fí 50 t)Aite Con^itl. Conn^ic mé í a$ ce^cc ó'n 
AiptMonn, T)orhnAC ^rhÁin, "j, *o^n a teAbn^, bí cuma jMicóe-dó 
uif\f\í, m^n c^om f í a ce-Atin ^rh^il Sitw 1 ^- A*oeince.An te cuit) 
-oe via T)AOinib -pÁ 'n Áic f eo 50 bpuil p í jaud be^g 5|\e^nnrhAf\ 
1 riAó bpuil 50 leop céitle aici ; aóc A-oeipce^p te *OAOimb 
eile tiaó bpuil uif\|\i ^óc p^icciof 1 ne^rh-óte-Aócuj^-ó. 

pexVO-Ajv — put! mÁ'f ^ 1 ^ V m AZÁ An T5 éA ^) "oé^npA'O riA 
b^ífcí *oo ttlióeÁl péin *] ní béit) x\on b^inc ^s^m te n-^ rhn^oi, 
Y\Á ! X\Á ! tiÁ ! Acc acá An tÁ A5 imte-dcc uAinn ; flÁn 

Acró. — t)e^nn^óc le^c. Se^óxMti n^ mnÁ 1 gcorhnui-óe, 
hÁ ! X\Á ! íiá ! ^níorh I. Attire II. 

Áic — ceAó Thióit ConAitt. 

(An tÁilUún 'nA fui-óe a\\ clÁn 'jw 1 reomnA a$ £UA5Áil 
éAT)Ai$. TTliceÁt -\ A beAn, SmDÁn, 'n-A rui-óe Ag CAinc teir 
An cÁiltiún.) 

tTliceÁl. — CAfAt) Aot) 5^ é ^r ul,óe teAC ^n mAiDin, mun 
rheAtl mo fúite mé. Cé Ain a nAib fé Ag gAbÁil m*oiú le 
n-A "óAot-teAngA nirhneAC. 

peAT)An.— tlíon -óubAinc ré tnónÁn acc aj; pApnuige 
*oíom-rA cá nAib mé A5 *oul. 

TTliceÁl. — ttl Aire At), ní néigeAn -otnc mnre "óúmn cé n-Ain 
a n^b An fpít). ftí bAOSAt nAó onAinne ntiAin tnÁct rib 
onAinn, óin níon teig ré £Aill uAró niAifi $An An *onoc- 
pc-CAt a cun ^n -ótnne An bic An a -ocnÁccAnn ré. 

peA"OAn (50 ctAoncA). — flíon f An rmre 1 bpvo Aige 1 ní 
nAib mónÁn rAille Ai$e -oa-oai-ó a nÁ"ó rÁ -ocAOb -oe -ómne 
An bit. 

tTlióeÁl. — SeA-ó, feAt) ! bíot) Aige. tlí tu^cAn Áint) An 
CAinc Ao-óa §néAftnt)e, tnAn cÁ Aitne A5 An tnle *ó«ine 'jm' 
•OÚCA15 reo Ain. Acc CAitpit) trnre beit 1 ^cionn oibne ; 
acá An tÁ CAitce óeAnA péin. 

SmbÁn. — Aguf rmre pofOA. AcÁim nó-pAT)A m mo 
f tnfte -J nA bA te bleAgAn A^Am, -j An -oínnéin te -oéAtiArh, -j mo 
mgeAóÁn te cun AmAó. 

(imtigeAnn tThceÁL -j SmbÁn rÁ -óeitbin rhóin.) 
peA-OAn (leirrém). — tlí't Aon nvó A\y ceAnn leir An mnAoi 
rm, aóc í com rcuAtnA Uom-rA ; acc AriiÁm 50 bruil rí 
mcóArhAit -pAicóeAó, ní~ó nAC lonjnAt), óin ní'l rí pce 
t)tiA-óAin -o' Aoif 50 jróitl. tlí't fior a^aiti An A5 cumA-ó 
bnéige *oo bí Aot) 5f lé ' <5 T u1 ' De cnÁC "oubAinc ré 50 nAib 
iomnÁ-0 Amuió tnnni 50 f Ait> beA^Án céitte mnci, nó An cuaía 
fé é. T)An ^éAfói^ mo feAn-AtAn gun rhAic An cleAf Ain 
íaX)am(\z Ain a óneit)eArhAinc 50 t>puit fí Af a céitt -oÁnínitj. 
T)Á 5Ctnnpinn-f e onm ctnt) óatdai^ ÓiuMm -] *out AmAó An 
cut An cije, 'cóípeA-ó Aot) mé -j béAt) f^ cinnce gun 
SiubÁn acá Ann. "OéAnpA-o nmnce ^atia '^a' 5Annt)A AtfiAiL 
*o«ine nAó 5puil pioc céitle m a ce^nn *] béit) Ao-ó An 
fiiibAt A5 mnrmc -oo'n oonuinpAnAoc 50 bpuit beAn ítlióit 
A5 boc-téimm§ ]:Á nA cigcib Aige. 
(CmneAnn fe Ain ^únA ÓiubÁin.) 
t Sm é 50 *oíneAó. SítpeÁ 50 n-oeAnnAt) é pÁ mo óoinne 
acc 50 bpuil fé nó-CAOt 'r^ n ^ 1C « Ca bpuil An ceinpún rÍ0T)A? Siúx)é. Anoirbéit) mé 50 5AlÁntA. t)eAn rcpÁic- 
eAifiAil acá lonnAtn. Anoir cuinpeAT) onm bACA r\& 5CleiceAC 
bÁn -] ní'l beAn 'r^' pAnÁir"oe níor 5nA0i"óeAmtA 'nÁ mé. 
T>An a leAbnA, rin caU, Aot) A5 AífiAnc uaj*ó. 'Ccípt) ré nut) 
10n5.Anc.4c m-oiú, 5eAttAim T>ó. 

(LeimeAnn peAT>An atyiac An An bj:iiinneói5.) 

^níorh I. ArhAnc III. 

Áic — ^n beAlAó món ór coinne age Aot)A 5r v é^r^ 1 ' De - 

(Ao"ó "| ÍTlÁine HónA 1 lÁCAin.) 

Aot). — An bptnL f5éAl nuA A|\ bit leAc CAn íia rtéibab. 

tTlÁine. — TteArhAn pocAl, munA bpuil ré leAt pém. 

Aot). — tlí't pocAt A5Am-fA acc 50 bpuit eA5lA Of\m 50 
bpmt An beAn bocc reo t&ll 50 bote An nA hAimreAnAib 
reo. 

tTlÁine. — Cé bí acá cmn, Anú ? 

Aot). — Hí't A J n -ótnne cmn, acc An beAn reo CAlt, beAn 
tflicil ConAiLL ; acá e^glA onm 50 bj:uit rí Af a céitt. 

ttlÁine. — A' Kí '^n rÁbÁil ! a' n-AbnAnn cú r in ! 

Aot). — AcÁ eA5lA onm 50 bpuit An f5éAl nó-jríon. tlí'l 
^nn acc LeAt-UAin ó foin ó connAic mé í te mo fúitib -péin 
Amtnc 1 gent An age, *] munnAib rí An mine, bí fí An meifge 
nó juio eigmceAC mAn rm. t)í rí cóinigce ruAr m a ctn*o 
éAt)Ai5 T)orhnAi5 ~\ Y\aza 5AlÁnuA mnni le cleio3ACAib bÁnA 
Ann. Aguf 501*06 *oo bAnAtriAil a nmn p acc léimnig 
AniAC An -pumneói5 -j An 5AlÁncAf U1U5 tnnni -j coirig A5 
*OAmfA'ó if A5 nmnce 'jta' 5Annt)A. A teitéiT) *oe boc- 
téimni5 ní j?aca A'n -ótnne niArii. T)'imti5 rí ruAr An 
cnAnn ArhAil mA*OA"ó cnAnn, nit AmAó An 5615, *] ttnnlin5 
50 CAtArh *oe léim ArhÁm. ^ 01 " ^ nmn rí Annfin, An 
meAf Ann cú ? AcÁ 5un toip5 fí A5 r éi-oeAt) nA bpó5 
liom-rA ! i cnÁc tionnctng mire le -out ifceAó 'tin cijje, 
*o'éini5 p 1 n-Áint)e Anír 1 ifceAó 'f^ 11 bpumneói5 léiti níof 
5uip-oe 'nÁ gtuAifpeAt) cac. 

TTlÁine. — 5 An <At*h|\uf acá aii beAn boóc An mine, IfoonA 
Uoni An fséAt é. tlí'L piof A5Am An bpmt cuAinif5 A5 a 
bAtAin 50i-oé rriAn zÁ rí. 5° "oeAnbtA, ir -piúncAó An -peAn é, 
"FeAfvoonCA TTIón ÍTIac T)ÁibiT), *j ir món An btiAit)neA*ó 
béAf Ain -pÁ n-A m5in. 

Aot). — 1r í mo bAn^rhAil 50 nAib fí mAn rin 1 5corhnin'óe 
*] 5un b'é fin An pÁc An cti5A"ó *oo ttliceÁt í. 

TTlÁit\e. — 11 Á cneit) a teitéiT). tlí tiubnA'ó "peAn*oopóA 
TTlóp a mgeAn -o'freAn An bit mun nAib rí 50 ceAnc in a rtÁmce. Acc jaacai-o rmre -o'ionnr ui-óe Ain "] mnreóCAi-ó mé 
*óó An méit) a cuaIap 

Aot>. — TDeAnA, mÁ'r nnAti leAC é. tlí'l rmre A5 mnpnc 
j?ocaiI bnéige tunc. 

tTIAine. — SLÁn leAC, a JneApiitfe ! 

Ao"ó. — SLÁn teAC, a beAn cóin! gníotii II. ArhAnc I. 
Áic — ceAó peAjVOonóA tflóin. 
(1 LátAin peAn*oonóA -j tTIAine HónA.) 

peAjvooncA. — Jo cinnce, ir A5 *oeAnAtn mA^Ano onm acá 
cú. t)í tno mgeAn Annreo T)ia T>orimAi$ -j í óorh rriAit m a 
ftÁince if bí p pArii. 

tTlÁine. — AcÁrmre Ag mnpnc An rséil T>tncrriAnt:uAnAr é. 
Síl rmre ^un b'£éi*oin $u\\ CuaIacú lomnÁ'ú Ain. ATmbAinc 
Ao-ó 5néArAi"úe Uom 50 oj:aca ré í le n-A fúitib péin a$ 
ceACc AmAC ^n fumneóis An oge -j í cóinit;te man béAt) 
p a$ -out 50 t>Ainir, -j gun léitn p, -7 gun -ÓAriipns p 
Ya' j;Ann"ÓA, s«p rcnAp rí ruAf An CnAnn -j gun léim rí 
AnuAr Apr ; 5«n f él "° rí P 5^ cuise-pui ; *] ^un rgemn p 
irceAC 'f At1 t>puinneói5 App aitiaiI cac. 

^eAjVoonCA. — 5° ttpóipT) T)ia onAinn ; rnÁ cá pn pon, acá 
p Af a céitl gAn AtrinAr . 

tTlÁine. — 5 An -ariií^r acá. Tlíofv b'péfoin 50 nAib p An 
rneirse, óin ní tiocpvó léice nA cteAfA pn •o'irmnc. 

peAn"ooncA. — An meifge ! níon btAir p *oeon biocÁilte ó 
|\U5A"ó í. AcÁ mo mgeAn boCc Af a céill ; pn mAn zÁ An 
fgéAt "] acá j?Aicóior ^n ThióeÁt boCc r^eAtA a tAbAinc 
X)Arh-fA. CAicpt) mé An -ooCctnn -o'pAgAil *oi — 1 An 
rAgAnc. A 1ÍIAine, nA tei^ one f?éin -pA'n méi*o a CuaIa cú 
50 bpeicimí*o 501*06 mAn acá An rgéAl aici. tlí "óeAnpAit) 
mife moilt 50 opeicpit) mé mo CAiUn Ooóc, aóc cAitpit) mé 
An *ocúir ceAóCAip *oo óun pÁ x>éin An -ooócúnA -j j:á x)éin 
An cfAgAinc. 11óió, GAtnonn Ó5 ! Cuin An *oiaUai*o An An 
lAin *óumn -j bein An -ooócúin teAc 50 *ocí SiuoÁn ; acá p 
50 *oonA. 1mtis leAC An cofAnAinT>e -j bein teAc é cibé An 
bic Áic a bpnt fé. ^ 1 ^ ^" pém aíi geAnnAn t)Án -j ctnn- 
■peA*o piof An An fAgAnc. tTlo ingeAn boór, mÁ'r mAn pn 
acá An fgéAt A5AU ! ^tiíorh II. AtfiApc II. 

Aic — An reomnA 1 *oci5 tíhciL CotiAill. 

(peAT>An UÁiLtiún 'nA fui*óe An clÁn A5 -oeAnAtfi éAT)-Ai§. 
tThceÁl m a ftii"óe A5 cahic leir. OgeAnn SmbÁn irceAó 
te ntiAig.) 

SmbÁn. — Sin cu^Ainn m' AÚAin. tlí'l pior A5Am An tAlAtiJ 
An "oorhAin ca bptnl ré A5 *oul acc acá -oeitbin rhón Ain. 
t)'péiT)in 50 bftnt nu*o eijpnceAo An ceAnn le mo rhÁcAin. 
(Uige^nn peAjrooncA ipceAó.) 

peAnt)oncA. — 5° mbeAnntngi-ó X)\a Annreo (rcAnAnn ré 
50 -oiAn An SmbÁn). 

SiuMn. — 5° tribeAnntnjteAn -ótnc, a ACAin ! 

tThce^L. — 5° nibeAnntnjit) An £eAn céA*onA "óuic, a 
peAfvoonóA. 5 01T)é ^ n fS&At A5AC ? 

SiubÁn. — 5 01 ' oé mA V> c ^ ^ tfiAúAin? 

peAfvooncA. — AcÁ *oo rhÁtAin 50 rriAit, a mgeAn. 501*00 
mAn cá cú péin, a óAilín ? (aj ArhAnc 50 5éAn tnnni). 

SiubÁn. — AuArni 50 rÁn-riiAit, a AtAin. t)í eA^tA onm 50 
nAib nut) 015m An ceAnn lib, bí An méi-o rm *oeicbne one 
tD'féfoin gun ocnAr t>o bí one -| sunAb é *oo cui*o CAe acá 
*oo -óíc one, tiÁ ! tiÁ ! CAitpi"ó mé imteAóc -j An cAe *oo 
bntnt, óin acaitiaoi-o U1I15 1 gcorhAin a beit tAnc leir An 
ocnAr. 

(imcigeAnn SmbÁn Af An creotnnA.) 

^eA|\-oonóA (An teAtcAoib te tHiceÁt). — An bptnl bipeAó 
tnnni ? 

ÍTlióeAl. — SmbAn ? AcÁ rí 50 rriAic m a r lÁince ; 501*06 
t)éA"ó uinni ? 

feAfvoonóA. — Acc 501*00 triAn cA a ceAnn ? 

ITliceÁl. — A ceAnn ? ^ 01 " ^ béA*ó An a ceAnn ? An 
n*oói5e, ní nAib 5AtAn cinn An bit tnnni ? 

feAjvooncA. — Hac nAib rí beA5Án a^ reAónÁn ? 

TThceÁl. — t)eA5An a\\ reAcnÁn ? An bpuit curA beA5Án 
a\\ -peAcnÁn ? 

peAn"oonóA. — ílí't ^aic a\\ ceAnn tiom-fA, acc óvjaIa mé 
50 nAib SiubÁn Amuió 'r^' 5Ann*óA 1 5CÚI An cige A5 nmnce 
if A5 boc-téimni5, -j fíl mé 50 cinnce 50 nAib rí Af a 
céitt. 

peA*OAn (teir pém). — 5° ^V 01 ^" *° 1A onAinn, Af 6uaIa 
f é An fséAl óeAnA pém ? Abú ! cÁ 'n c-im tní"o An bn^AÓ^n 
Anoif . ÍTlÁ §eib pA"o AmAó sun mif e bí Ann, muin'v^F trié ^ e 
miceÁt. — 8 — 

ÍThóeÁt. — llóió, SiubÁn ! 5a£>a"ó fí 1 bpuf Annpeo 50 
gctum cú f eo ! 

(UigeAnn SmbÁn ipceAC Y A> cfeomp^. UigeAnn An 
SitW 3 ^ Aimppe ipceAó '\*at\ Am óéA*onA.) A*oeiti *o' AtAip 
50 bpuil cú Af *oo óéitt -j 50 pAib cú Amtnc A5 boc- 
téimni5 '^a' gAtifVOA a\\ rnAiT)in 1 11*01 ú I 

SmbÁn. — V\Á ! hA ! íiá! a' *oeAnArii 5f* 1rm acá nV aúaiji. 
tlí ^AbAf 'f^' S^W ^ ^ e feAóCífiAin. 

£eAtvoof\óA. — T)^ía a teAbpA, onei-ojnnn é ! 1f A5 f ceAUA"ó 
nA mt)|ié-A5 a bí fé ! 

SmbÁn. — Cé, a acaiji? 

peAtvoof\óA. — Ao*ó 5r é Afui"óe. 

tTlióeÁl.— OfAó ! An é fin é? An é tHfifséAl Ao"óa 
Jpé-dfui-óe auá teAc? 

peAfvooficA. — SeA-ó ; acc ní fiAbAp pém A5 came teif , 
ÚÁinig tT)Aipe Y\ó\\a ipceAó 'un cige cu^Am auá *óá uaiii ó 
f om, 5«|a mnif fí *OArii An rgéAt a £UAif\ p í ó Aoí) 5f éA f ui*óe, 
*OubAitic fé téiti 50 fiAib fé ,05 AtíiAfic Afi ÓmbÁn Annfeo, 
A5 téimni5 aitiaó a\\ pjmneoig a\k óút An age -j í cóipigte 
50 ^aIáuza, A5 jiinnce úfiÍT) An 5Af\jróA, A5 *otit fUAf aji 
cj\Ann 1 Ag téimnij; AnuAf Af\ Aif; A5 féi'oeA'ó P05 

*OÓ-fAn 

SiubÁn. — An btiAUAi-oe ! Afi *ótibAi|\c fé fin ? 

peAjvoo^cA. — Agtif 51111 fgemn fí ifceAé Y^ n bpuinneoig 
^tiír. 

ÍTIiceÁl. — An *OAtnAncóit\! t>Ain£i*ó mife cúi"Ciu$A'ó Af 
ajv via bf\éAgAib fin. 

peA-oAp (leif péin), : — Uiocfai'o TDfioó-obAiti Af An scteAf 
tm, rriÁ teAncAfi *oe'n fgéAl. (Óf Ájvo) t)'f éi*om gup fAriiAit 
•oo bí Ann. T)Á otcAf é, ní óumpvó Ao"ó fséAt *oe'n cmeÁl 
fin. 

"PeA|voo|AóA. — ^DubAifvc fé 50 fVAib a triAince "OorhnAig Ap 
SiubÁn 1 íiaca nA scteiceAó bÁn, *] í coifugte mAp béAt) fí 
a' *out 'tin bAinfe. 

SiubÁn. — ^n -oiAbltnjteoiti ! Ca tiAib fiA*o opm le C015- 

típr í 

An gipiireAo (as fSAiticeA* aitiao leip An ngÁitie). — Oó ! 
'fé peA*oAn a bí Ann ; 'fé peA-OAp a bí Ann. 

peA*0A|i (as bA5Ai|\c a ómn teif An n^i^r 1 ?;)- — t)í '*oo 
cofc, a ómfeAó ! ^omé ^n bAinc acá A^AC-fA teif An 

rs^t ? 

peAífoofióA. — Cjieit) mé $aó tnte pocAt "oe'n fgéAt -\ fíl 
mé 50 jvAib SiubÁn 50 tiéA-ocíiom m a ceAnn. Ctnti mé 
eAmonn 0§ aja rhinn nA tÁtiAó vá *óém An -ooocu^ — 9 — 

SwbÁn. — £A "óéin aii *ooccúpA • 

jTeAfOOfCA. — Agtif cuai*ó mé pém pÁ 'óéin An Cf A^AifC 

SmbÁn. — fÁ *óém An cfAgAipc ! 

peAfoopóA. — tlíop fAn rmre le ceACCAp aca, acc reo 
cugAib An beinc aca Anoif . 

(CigeAnn An f AgApc -j An -ooctúip ifceAó.) 

An fA^Afc. — t)eAnnACC *Oé porhAinn 'fA' C1 5 foí 

An *ooctúip. — 5° 1>0 ^ mA P c ^ An DeAn ttoóc ? 

peAfoopCA. — 5° mbeAnninjteAf -OAOib ApAon. 1f cor- 
rhAit gun An cun Af AmA*OAin AtÁmAOi-o 50 ntnle. VTlire if 
cioncAó teif, mAp ónei*o me fgéAl bpéASAó. tlí'l *oA*OAit) 
x\n ceApp leif An CAilín f eo. 

An fAjApc (45 5Áipi*óe). — 1f AmtAi-ó if -pe^nn é. tlíon 
bpe-Apn Liom AtnnjAt) fséil aici. Acc cé ctnp An c-uipfgeAt 
An fiubAt. 

tThceÁl (^n binle). — If é An biteAtrmAC fin tAtl, Ao*ó 
5néAftn"óe, *oo cum An f^eAl -j *oo ótnn AmAó é. CÁ bptnl 
mo rhAiT)e "opoigm Annpn -7 béAfAit) rmre Aip $An A-óúAn 
5Áine *oo "óeAnArh -oínne. 

An fA^Anc. — Há oac leif, a ltlióit, ní pAib Ann acc gpeAnn. 

tThceÁl. — ^F^*™» A AtAin. 1f *oeAf An gpeAnn fséAt 
bpeAgAC mAn pn a cup aitiac. 1p mí-gpeAnn móp é, t 
OAinpit) rmpe cúicmsAt) Af An *oaoI ! 

An pAgApc. — "1p tiom-pA TMOgAlcAp •o'imipc," Anf' An 
UigeAnnA. tlÁ oac teip níop mó. 

ttlióeÁt. — 'ÓeArhAn a rmp'oe tiom 501*06 *oeip An Sgpiop- 
cúip. 'óéAnAi'ó rmpe An leA'opA'ó ir peApp *o' Ao*ó ^péAptii'óe 
a puAin pé pic a f ao§aiI. Jf*^™ 5° "oe-ApbtA ! 

An gipppeAC. — A rhAi5ipop, 'pé peA*OAp a bí Ann ! 

tThceAl. — Cé peAT>An, *j cá pAib pé, a óAilín ? 

An gipnfeAó. — pe&T>A\i UÁiltiúp Annpm. t)í mAince mo 
rhAi5ipcpeÁfA Aip, -j a íiaca, *] é a' léimnij; 'p^' $Ann*óA. 

(t)A5pAnn peA-OAp 50 ciug Ap An ngipppis, A5 pméi*oeAt) 
a f út ■) a lÁrh téice.) 

ÍTlióeÁl. — 5 01, °é r ln A"oeip cú, a sipnr^c ? 

An jippf eAó. — Acá, bí rrnpe A5 ceAóu irceAó teip nA oa, 
t>á n-eAT)AntnAt, óonnAic mé beAn, *OAp liom, a' téimms 
AmAó An An bpuinneoi5 a\\ óút An ci§e. Óít mé Ap -ocúip gun 
b'í mo rhAigipcpeAp *oo bí Ann, mAn bí éA*OAó mo rhAijipcneAr a 
uippi •] fit mé 50 n Aib fí Af *oeAf5-mif e mAf 50 n*oeAóAi*ó 
fí A5 *oeAnAm finnce "j cofAnÁifoe mf An ngAffóA. 
Sginn fí léite fUAf a\\ au gcfAnn CAOfCAinn *] Ag ueAóc 
AnuAf *oí, connAic mé bpífcí bÁnA peA*OAif uiffí -j b'fiof 
•OAfh Annpn guf peA*OAf *oo bí Ann, 1 éA*OAó mo mAijif- — 10 — 

tr\eÁr*A Aif\. ÓonnAic tné é 'jm' cr*eomrvA in a ■óiai'ó fin a$ 
bAinc An éAT)Ai5 *óé, -j é Ag b^eAt) a ófioi'óe A5 5Áitu*óe 
rriAfv bí Ao"ó ^r^f 111 ^ 8 ^5 ArhAfic AnAll ó n-A frvÁit) £ém 
Aip *] é lÁn-cinnce gtifi b'í mo rhAisir-cpeAf *oo bí -Ann. 

peA*OAf\ (a\\ teAtCAOib). — 5° *ocACctAfv tú, a CAilín 
cawcij; ! AtÁim gAibce Anoir* *] mtnp'^eAp mé 50 cinnce. 

ITIiceÁl. — O hó ! a cáiU,iú1|\ nA buinne ! An cur- a "oo tóg An 
(itiAitU-buAillí feo ofVAinn ? U05 opc, a *óúlAmÁin ocpAig, 
nó bfiifpe^T) 5AC tnte cnÁrh 1 *oo cofip. 

peAt)Af\. — Y\Á buAil, a ttticit, níor\ f íl nié 

tThceÁl (*oe béic). — Atn^ó teAc ! ! 

(t)uAileAnn peAVA^ teif -An rnbACA. t)éiceAnn An CAitliúr». 
SeAcnAnn tThceÁl -j téimeAnn AtnAC trví*o An bptnnneois 5-An 
íiaca, gAn bpógA, s^n cóca; CAiceAnn ÍThceÁt -An bACA m -a 
*óiai-ó -as -out AtriAC A|\ An bptnnneóis t>ó.) 

An -p-AgApc (as 5Áipi-óe). — tlobAip *otnc a rhArxbAt), Atíhcit. 
ÍTlAif eAX>, bui-óeACAr* le "Oia nAC bptnl An fgéAl níop meAf a, 
acc milteAX) mo ctn*o cAe ofAtn-r-A. 

An Tjoccúifi. — A^tif orvtn-r-A por-oA ! 

SmbÁn. — 'OeAnpvo-fA cupÁn CAe *OAOib AjiAon, mÁ tÁrtiAnn 
fib a ól ó rhnAoi acá corn éA*ocpom 'r\A' ceAnn -] 'fA' comp 
if acá mipe *oo fiéiri cuAifUfge! 

(Cfvioo.) DOCCUIROACC nUAT). 

puifveAnn : — UitliAm I1a CorhnAirv .1. peAr» cinn'; tThceÁl Ó5, 
Site .1. beAn tliUiAim. 
CtAnn "UittiAim. 

Áic— ceAóUiUiAim. Am — cpÁtnónA. 

(1 Iácai|\ "UiLliAm i a beAn -j a gclAnn. tlilUAm 'tiA 
luige Ar» a leAbAií) 5An Aip acc a bpír-cí -j a téine "] é A5 
opiAi$it 50 cr\om. UigeAnn tTlióeÁt Ó5 ifceAó.) 

IThceÁl. — 50 mbeAnntngit) T)ia Annfeo. 

Síle. — 5° mbeAnntngceAtA *ótnc, a tíhóil. Sé tjo beAtA. 

tliUiAm (r-A' leAbAi*ó). — 06 ! oó ! ocón ! ocón ! 

IThceÁl. — go jvAib rriAit aj^az, a Site. An bpuil UilliAm 
cmn ? c\iip yé ceAócAipeAóc cusAm-f a ceAóc A5 AtfiAfic 
Aip. — II — 

Site (of ífeAt). — T)Á oac teif. tlí't fAic nA ffij-oe a\\ 
ceAff teif, acc 50 bftnt fé A5 "oeAnAm AmAC 50 bftnl a 
DÁf Aif. tAbAif cufA teif "j cinf -An ftntuMneAX) pn Af a 
ceAnn. 

tTliceÁl (óf ifeAl). — LAbfóCAT). An bptnl fé 1 bfAO 'nA 
Unge? 

Sile. — TH'L, -doc AtiiÁin ó Am *oínnéif . 

UiUiAm — Oó! oó! ocón! oóón! 

tThceÁT (óf Áfo). — 'Ucím 50 bfuit cú 50 oonA, a tiAim. 

thUiAm. — Oó! ACÁim 50 T)onA ! An cú cÁ Ann, a ttlicil? 
ÍTlAifeA'ó, céAO fÁilce nomAC. AcÁ túcjÁif oftn fÁ 
■o'feiceÁil. Ótnf mé ce.ACC.Aife fÁ *oo "óéin, acc fíl mé, 
cÁ CAtttAtl ó fom, nAó bpeicfinn 50 bfÁCAó Afífc cú. 

ÍTliceÁl. — 5 01T>é ZÁ Í IC ) A "étnne ? 1f nuAi"úeACc *ouic-f e 
beic as éAgCAOinc. 

thUiAm. — p^f AOf ! acá An bÁf onm, a TÍhóil. AcÁ An 
fAOjAl cAnc liom. $ eoD ^ 1 "ó mé D ^T -Anocc. Acc cá 
lúcgÁif Oftn 50 *ocÁini5 cú aj; AtfiAfC o\\m fut Af imcig 
mé. 

tTliceÁl. — 5 01X) é c ^ A V ce^ff leAc, a tiAim ? 5 01T)é ' n 
gAlAf no An A1C1T) fUAif 5feim Ofc Anoif ? 

VhltiAm. — T)eATfiAn fAic nA ffi5T)e a\\ ceAff Uom acc 
ArhÁm 50 bptnl An bÁf ofm, a líhcil ! Oc ! oc ! oc! ocón ! 

tThceÁl. — tlí bAOgAl Tunc, cÁ fúit AgAm. Acc soroé 
-o'éifi5 "óuic, a mnne. ConnAic mé tú A5 -out tAfc An 
beAtAó móf in*oé a$ mAfCAijeAóc "j bí cú corn túctfiAf te 
bósÁnAó. ^ 01 " ^ *o'éifi5 *ótnc ó f om ? 

tlittiAm. — CAf éifij *oax)ai'ó *óArh acc guf buAit An bÁf 
tiom mx)iú *] acá mo cvht) niAfCAigeAccA CAfc Uom 'f^' 
cf AojAt f eo. Oó, noc ! 

tThceÁt. — A^uf goroé An cotfiAfCA bÁif acá ofc? 

tlilliAm. — CAn f tnl corhAfCA Af 01c bÁif ofm acc AtfiÁin 
é feo. X)é\t> mé CÚ15 bliAt>nA *oéA5 if *oá pciT) -o'AOif 
Anoóc A5 An *oó "óéA^ a ÓI05 -] fin 50 *oíf eAó An Aoif t>o bí 
a\k m' ACAif nuAif fUAif fé bÁf. Hí't Aon AttifAf 50 bfuijbe 
mife bÁf 'f.Ari Am céAT>nA. 

ttllóeÁt. — ó b'f éiT)if nAC bf mgfeÁ. An bptnl cmneAf Af 
bit A5 bAinc leAC. 

"UilliAm. — tlí't cmneAf a\\ bic Ofm aóc 50 bftnl mo 
óf oi*óe ifci£ A5 mnfe "óÁm 50 bf tnl mo fAOgAl CAicce. 

ÍTIióeÁt. — 1TlAifeA*ó, if móf a' cfUAg Uom a óltnnpnc, a 
LiAim, óif , *oAf m' f ocaI, bA rhAic An ipeA\\ cú m *oo fé. 

UilliAm. — X)' féA*ofÁ fin a \\Át), a ítlióil. Suit) if guf 
mife acá -o'Á \\Át>, níof co^At) peAf 1 ngteAnn cSinlig fiAiii. — 12 — 

a\\ bf éi*oin teif rnÁit) a §lAnA*ó cnAtnónA tAe AonAij com 
S^fCA Uom féin. 

IThceÁt. — CuaIa mé 50 nAib eAtA"OAin nA mAi-oe -opoijin 
ajc;ac 50 lein. 

thltiAm. — t)i rm AgAm, bico fiof a^az:. Ace fAfiaon, 
acá An eAUvoAin fin cAillce 50 lein 'fan cin r eo anoip. 

ttliceÁt. — Cá n*oéAnf Ainn An méi*o fin, a tliltiAim. AcÁ fin 
tfiAtte 1 n^teAnn CSÚ1I15 50 f óilt. 

UiltiAm (as bAinc ctun Af pem 'f An teAbAit)). — 1T)Aif eA"ó, 
1 n-Ainm T)é, cÁ bf tngf eÁ ia*o ? 

ITIióeÁl (^5 cun sufA A W pém). — Acá pad te fÁgAil, *j; 
5An 1 bf at> te riubAl te n-A 5cuAncti5A*ó. 

UiltiAm, — Ann, geAnujAt) one, a 510UA ú*o, cá bf uigfeÁ 
iA*o? pApntii5im rm *oíoc, cá bpmgfeÁ ia*o. Cá bfUAin 
r iA"o a gcufo múmceAóAif ? CÁ bptnl f eAn Anoif A5 a bptnl 
eolAf An geAnn-bmUe, nó An fÁt-btntle, nó An cút-buille ? 
Cá bftnt peAn a •ociocfA'ó leif é féin a cofAinc An nA 
bmltíb úx), 5An cnÁóc An iad d' iminc. 

tThceÁt. ^ílÁ bí a' blA*oAnAcc, a tlittiAim ! Acá oineAt) 
eAtA-ónA A^Am pém ir bí a^ac niArii ; *j "OAn bní$ m' focAil, 
aóc 50 bptnl cú '-oo Unge bneoi-óce, bAinpnn An ro-OAn 
AfAC ^at\ moill 'fAn bpÁinc fin tíof. 

tlittiAm (as éinje m a leAt-f uit>e An An teAbAit)). — Uur a 
1 eAUvóAin a^ac, An eA"ó ? tTlAir eAt>, 50 bpóini*ó 'Oia onamn, 
An gctiíin fib An ciAnój; A5 búinpig ? Ann ! 5° *ocAóctAn tú, 
a f nÁrhAi*óe ! An é r neAn^Án •oot)' f ónc-f a acá Ag CAinc 
An eAlADAin ? "DeAnAiD mire one a tui^rinc nAC bf tut mé 
com bneoi-óte rin nAó "005 Uom An bnóT) a bAinc AfAt-fA, 
a f i"óeós "óonA ! (éinigeAnn f é *oe £neAb Af au leAbAi*o). 
tlóic, a &íte — CAbAin T>Am An *oá éipín -onoijin UDA15 acá 
Y-a' cfeomnA. 

Site. — t)íot) ciAtt A5AC, a "UiUiAim, -j teig *oó Anoóc. 

thtliAm. — 1mti$ teAC, a beAn ! -j ^Áj nA mAiDÍ *óArh. An 
cuaIa *oume beo a teitéro niAm? CiAnóg t>e'n cfeonc fin 
A5 cnÁcc An eAlADAin ! 1 Ag cun flÁnA f úm-f a. 1mtis leAC, 
a beAn, nó cAnnAingeoóAT) An mAi"oe bnifce ope. 

triiéeÁl. — UAbAin ceAt) a cinn "oo, a beAn coin . t)Ainp it) 
mife An fúj a^ ful a béAf mé cfiooningte teif ! 

"UiUiAm. — An gclnm cú fin, a Óíle? An gclum cú An 
•oaoI *| An glón acá teif ? UAbAin t)Am An *oá bACA fin An 
An móimémc nó fceAttfAt) An c-AnAm AfAC ! 

Site. — Ó feo "óuic iat), a -ouine, *j biot) ciaII ajac ; feo 
•ómc iat> (beineAnn An *oa mAi*oe *onoij;in *oo). 

tliltiAm (50 mónt)ÁtAó). — Seo Anoif, a "ótnne múmce, a' — 13 — 

bpuit An oipeAT) mAOi'óim avat: péin? gtAC -oo po$A aca 
peo. UAipbeÁnpAT) eAtxvóAin x>uic nAC bpACA cú pi-Arii 50 
•ocí -An oi-óce 'nocc. tluAip a bé.Ap rrnpe p éit) te^c, seAtlAim 
•DU1C 50 mbéi"ó -o'eApbAXt pÁ *oo copxMb LeAC. 
tThceÁt. — 5^°^^"° Ar[ ceAnn feo. 

thlli-am. — &zÁ 50 xx\A\t. SmbAl leAC Anoip (imtige-Ann 
pé -o'ionnp' An av\ *oop^p.) 

ÍTlióeÁt. — <fAn 50 poiU! p,An 50 poilt! Coinmg speim 
Ap *o'poi5i*o. tli't rmpe 45 -out a' cpoit) te ipeAn cÁpnoc- 
cuigte mAp zá zuva. Ctup ope *oo cui*o éAT)Ai$, a t)tjine ! 
tliLliAm. — TDiaoaL pnÁite éAT>Ai£ cuippeA*o opm 50 mbeip- 
1*6 mé buAit) opc-pA, a 510UA út). 

tThceÁl. — 1T)AipeA*o, *oiAb.At cop a nACAr rmpe AmAC leAc ! 
thlli^m. — tlo ! ho ! a 001115, An bptnl An ctAi*óAipeACc A5 
OAinc I&ac ceAnA pém ? 

tTHceÁl. — tlí't cUvóAipeACc Ap bit A5 bxMnc Liom, acc 
béxvó nÁipe opm cpoi-o *oo -óéAnAtti 1 n-AgAi-ó pip cÁpnoc- 
ctnjte, 5Ati piú a bpós Aip. 

thlUdtn. — tTlÁ'p mAp pin acá, ní béi*ó An leitpgexa pm 
ajac acc a oipeAT). Cvnppe^T) opm mo bpó^A. 
(CuipeArm pé Aip a bpógA.) 
tTliceÁl. — Sm a' DÓ15 ! 

thttiAm. — tlí'l cú acc A5 iApp^i"ó teitp5éit pÁ -out An 
5CÚI m *oo pLÁn, aóc ní teigpeAT) ^p gcút tú. Aítiaó teAc 
Anoip 5AT1 ctnlleA-ó CAince ! 

IThceÁL. — Am ac leAc péin, mAipe-A-ó ! (UéiT) thtliAm AtriAC 
-Ap *ocúp, ttliceÁl x>'Á teAnrhAin, *] Síle ip tia mAit)í m a 
troiAit)). . Am^pc II. 
Áic — pÁipc An btiAilce. 

("UiUiArn -j miceÁL in a pe^p-Atti óp comne a céile, riA 
triAiDí -opoijin in a LÁrhAib -j Síle -j tiA p-Áip-oí An leAtCAob.) 

tlittiAm. — pxMp tú péin, A bpA-OAI^I 

ÍHióeÁt. — tlÁ bA^c tiom-pA. CopAin tú péin ! 

(Cpoi-oi-ó piAt). AcÁ VlilUAm 50 clipce leip An mbACA. 
A5 An upíorhAt) ionnpAi*óe buAileAinn pé buitte Ap te^t-cluAip 
ttlióit. Ap An sce^tpArhA-ó ionnpAi-óe léimi*ó IDióeÁt An 
teAtcAob -] beipe^nn speim An X>aca UiUiAim, -j 5pex.\DAnn 
UitttAm An a cúl te n-A X>aza. tei^eAnn t1illiAm béic a\\) 

HiLUAm. — Oc! oó! -a ólA-óAipe, a bpxvoAis, azá zú a$ 
'bUAlA-o CAOb Cíop -oe'n ópiop. An é pin *oo 6uid eAÍA-ónA-pA ? — 14 — 

tniceÁl (.as bpeic a X>aza *oe Uitli^m). — Imcij le&r 
a bAile nó mui^bpi-ó mé cú. AzÁ cú bUAitce A^Am cé-AnA. 

thtliAtn. — Acc bUAit cú cAob cíop *oe'n cpiop ; bUAil cú 
CAob tíof -oe'n ópiof. 

tThceÁl (as bA^ipc a baca). — tUiAilpexvo caob tíof *oe'n 
•ojuiim An t>a\\a uaij\. 1mti5 le>Ac -a bAite. 

"UittiAtn. — A ót<yóAip e ! a pe-Allcóip ! a X)\tQAú\x\A\% ! -a 
•Dunrh-AtAbcoip! béi*ó mife comtfumi te^c 50 póill. 

(UógAnn thlli^m cloó rhóp, ^ite^nn IThceÁl -j CAiée-Ann 
Uilti-Am aw cloc in a *óiai*ó.) 

Síle. — tl^c móp au nÁipe "óuic, -a tliUiAim ! 

thtliAm (50 mójvó-ÁlAc). — t)í '*oó tofo, a be^n. Cat> if 
piof "ouic-re ^Á óogAt) ? Sm cugAib, ^ pÁifoí, mx\ji C15 te 
t>A|\ n-AtA^ cóifi a cup Af\ Ó5Á11A6 *oe'n ómeÁt fin. Gif e^n a 
zpÁcz Ap e-dUvóAin. Sum ! AcÁ o\\\eA*o eAUvóán m tn' 0^*0015 
big if azá m a comp tnle. t)ío*ó fiop ^gAib, a pÁifoí, nac 
b£uit bap n-AtAin mAfib 50 -póiU, j?Aifie ! 

(Cníoc.) eitís Agus Ati GeAn T)émce. An fuipe-Ann : — CA\lleAó a } t)éA\(LA .1. bean *oéipce. 
eitíf .1. bean a' cije. 
Conóob.dfi, mAc eitífe. 

-Á1C — ce^ó eilífe. 
(eilíp *] ConcobAp 1 tÁtAip.) 

eitíf. — A ÓoncobAin, a ttnc, fih cusAinn C-ditte^ó a' 
X)éA\\lA av\aII a\\ An AX)AMr\n "J t)éi"ó mé buAi"óex\j\cA a\* mo 
céitt leice '£Á ^A\\\\A^^ó feo *] fiú-o cmm. "Racai-o mife fíof 
'un -An cfeom^A 1 bpolAó *] AbAin cupA léici 50 bptnt mé An 
piubAt Af bAite a\\ au rhAp5A*ó nó Áic eiginceAó eile. An 
•00 bÁf nÁ lei5 0|\c pém 50 bptnt mé pÁ'n C15. 

Conóob^p. — Y\a x>eAr\ a leitéit), a rhÁcxM|\ ! Hí teigpnn 
t)o rhn^oi *oéipce a|a bit mé *oo "óíbiíic -Af mo C15 pém. p^n 
m^fv -a bpuit cú, CAbAi|\ *oí *oéific -drhAil *otnne *] nÁ cAb^ip 
níof mó *óí. 1f cnmA *ótnc CAi*oé *oéAí\pAf fí. 

CtUf . — 11í tiocpAt) tiom a X)eAr\Ari\ ! 1f mime a ótnp me 
^orhAm pém gAn Á^x> a tAbAipc A|i a cuit) blA'0-Aí\Aóc , -j 
5^n -A t-AbAific *oí aóc *oo|\nÁn ppéAc^í nó tán mÁime mine, — 15 — 

acz nuAip t^bAnn ft opm le n-<.\ reAn^A tíorht^ as mo 
moUvo i as cup pu^p upnAi-ote An mo fon, p-Ápiuje^nn pi 
opm -j bíonn oipe,.vo *oeic rméipce léiúe 'va' *oeipe.<vo. 
Opó ! pm ^5 ce^óc í. XY\a\\ ^e^lt a\\ au II15, a ÓoncobxMp, 
"] nÁ tnnmp T)í 50 bptul trupe ipcig. 

Con. — Tli innpeocAit). (Ap le^tc^ob.) X)a\\ a leo^A, 
ctnpp-ó rmpe léi$e-Af An t>' faicciop poim C<MtXi$ a' £)e.ApLA. 

(Imcije^nn GiUp 1 ppe-Ab-Ann CaiUe-ac a' X)éA\\lA ifce^ó.) 

C^illaac. — 5° nibe-Aíinuigit) X)\a .annpeo, 7 50 sctnpi-o 
An Th^ig-oe^n ítluipe -j nA tiAingil be^nrunjCe 54c tule 
cineÁl 5pÁfCA porh-Am 'va' C15 f eo. 

Con. — go mbe,Annui5te,Af\ tunc, a be^n cóip. 

CAitte^ó. — TTI-cMf e^-ó, An le^c pém azá zú ? 

Con. (50 5fuiArru\c). — -1p liom péin, p^p^op ! 

CAilte^ó. — 1TlAipe.<vo, cá bptnl *oo rh^cAip? 1p ^nn^m 
-oi-pe beit ^f b^ae. 

Con. (50 bpón*\c). — Acá pí 'va' jplaiteAp, cÁ pint ^gAm ! 
Y\aca\\ cuaIa cú, a ttlexvob-A, 50 bpuxxip mo ú\ÁtA\n DÁr, 50 
n"oeAnAiX) T)ia cpóOAipe ^n ^ íi^nAm (cpop<\i-ó fé é pém). 

CAilleAó ('gá cpopxvó péin). — 5° P^optngi-o *0*& r itln - G 
50 n*oeAn-Ait) T)\a cpóc-Aipe tnppi ~j 50 ^cóipigit) Sé te^bAit) 
*óí 1 typtAiteAf, imeAp5 n^\ tl^om -] íia mtX\n-n,Aom, -j nA 
TTl.Aipcípe,AC -7 via gConpepóip 7 Óp-o nA nAinge-At pém. t)A 
rhxMt *oo tuiU, pí é Af\ tAlArh, óip b' í bí 'n^ mn^oi cóip 
ÓApcAnnAig, "óéipceArhAit, pomeAnncA, neAm-upcói'015 
1 gcomntn-óe. Oó ! 50 n'oe^pn.Ai'O *Ou\ cpócdipe wppi 
.apíp ip ^píp. T)eipim p.AiT)in -j Aue ÍTlÁpiA ^p a pon. 
(gufoe-Ann p 50 CU15 -Ap peA"ó c-dnriAiU,.) 

Con. — tlí'l longancAf opm, a TfleA-obo, 50 bptnt cum^ opu 
1 nDixMt) mo triAtAp. X)a\\ a te^bp^, b^ ca\\a ttiAic *óinc-f e í. 
A|v teAb^it) a bÁip péin bí fí a' ftnux\inexvó opc. 

Gilíp (p^n peomp-A). — 5° wmuútó *Oia *ótnc n^\ bpé^^A pin, 
a Óonóob-áip ! 

C-Aitle-Aó. — An n-mmpe^nn cú pin *o^m, a Concob^ip. X)a\\ 
a teogó, Cpei"opinn é, óin b'í bí cmeÁlc^ bÁit)eAm^il Uom 1 
5Comnuit)e ; 7 níon leig pí -Ap piub-At ó'n *oop^p |\i^\m mé le 
"oéipc coicómn g^n -oúcpAóc *oe cmeÁl eijmce^ó *oo óup 
Uom. Agup An n-mnipe^nn cú "ó^m j;uj\ ctnmnig fí opm, Ag 
pÁ^Ail bÁip *oí ? Oó ! 50 n-oe^nAMt) ÍTItnpe t)^inci5e^pnA 
cvnmniugA'ó uippi-pe 'f^' cpíoppuit)eAóc (gui^óe^nn p 
Apíf). 

Con. — SeAt> ; T)tibxMpc fí nAC mbéx\"ó pipe pom^c coi"óce 
A\\íy le "Oéipc a CAb*Mpc "otnc. " Aóc," A]\ pí, " a Óonóob*Mp ; 
ní ■oe^npxM'O cupA *oe^pmú"o *oe ttlé^t)bA bocc." — 16 — 

eilíf ( , ^' Ar, feomnA). — ^ bnAT>Ai5! a\\ ctiAtA Aon T)uine 
-niArii -a teitéi*o T>e bnéig ! 

CAitteAC — An n-AbnAnn cú tiom gun "CubAinc fi fin, a 
ConcobAin? 

Con. — AtmbAinc 50 -oeAnbtA, *] -An fi tiomfA : — " t)éAnAi-ó 
zú -An me-AfgÁn ime fin acá T)eAncA AgAm *oi -An céAT> UAin 
eile ciocf Af fí An beAtAó feo." 

CAitteAC. — 5° ^>olcAf An ítí ! An *oubAinc fí fin ? 

eilif ('f-An feomnA). — 5° 1>oé ' n 'oiAbtAi'óeACC acá -An coif 
Aige -Anoif ? 

Con. — C-An -pull mé a$ mnfinc pocAit bneige -ouic. Seo 
•ótnc An meAfgÁn (cugAnn An meAfs-Án ime *oi). Aguf ní tie 
fin 141U5 é, acc Af fí : " AcÁ mÁiUn otnA Annpn AgAm -j ni 
béi*ó Aon *oume Annfeo m mo 'óiAi'ó-fe te n-A cÁn*oÁit nó a 
fniorh ; cAbAin t)o ttléA'óbA é." AcÁ An mÁilín AgAm Ann 
feo fÁ *oo coinne. Ctnn An *oo rhtnn é (cuinit) fire An 
mÁitín Af a mum). 

CAilteAc. — Ó, 50 n-oeAnAit) T)ia tTlón nA cnóCAine — 
(CnorriAnn fí a\\ unnAi"óceAcc Aníf.) 

GiUf ('fAn feomnA). — 5 01T) ^ f eo • E 01 * ^ f eo ^P £°P A P 
bit ? AcÁ f é An cí mo fgn iofCA teif av\ creAn-mÁtAi-o feo ! 

Con. — "tlí't Aon -otnne te fniorh An An cúinnerm Anoif," 
Af f a mo rhÁtAif , " acá fé com mAit a^ac a tAbAinc *oo 
ítléA'ObA. ttlun "005 teAC An cuinne •o'iomcun teAc int)iú, 
CAf An Aif 1 mbÁfAó fÁ n-A "óém. tlíon tnÁcc mo mÁCAin An 
nA cÁjvoAib, acc meAfAim gun "oeAnmAt) a nmn fí. ílí't 
Aon $Af T)Arh-fA iat> t>o congbÁit ; feo -Dine iat> 1 cuin m 

-DO íflÁtA 1AT) (ctHfvl'Ó méAt)bA r\A CÁfOAÍ m a mÁlA). 

6ilíf ('f^ feomf a). — A' II15 'An fÁbÁit ! acá mo cájvoaí 
nuA"óA téite. CAiúfi"ó mé T>ut f uAf if a fcopAt). 

CAitleAó. — 5° niotcan Ainm An UigeAnnA ! nAC í bí 50 mAit 
T>Atfi-fA. Agtif ní *oeinim 50 bftnt cú fém 50 bote, a 
ConcobAin, aóc a oineAT>. 1f mAC *oot)' mÁtAin cú, 50 
T>eirmn. 

Con. — AcÁ pUnnceAT) nuAt) ctiAf Af An tofCA, -] gnéAfÁn 
^eAff bÁmín, -j -oubAinc fí 50 mbéAt) fiA*o fíof-úfÁi"oeAó 
•óuic-fe 1 n-AgAit) An tjeimni'ó, -j iat) a tAbAinc "Otnc. Seo 
-ótnc iat) i 510CA \\ópA te n-A gceAngAitc Af *oo -ófuim 
(C05AIT) 1 ceAngtAit) An pttnncéA*o 1 au gnéAfÁn a\\ "ofuim 
nA CAittige). 

Gitíf ('f-An feomfA). — 1 n-Ainm "Oé, Af CAitt fé a ótnt) 
céitte 50 téin ? Aóc ní teigp-ó rmre téite mo ptinncéAT) 
bfeAg nó An jgnéAfÁn ú*o Af cuin mé ifceAó oifeAD fAOtAif 
'5Á cÁfoÁit "j '5Á fníorh. — i7 — 

CAilteAó. — 50 bftnsbe rí a tuAó-rAotAin y:Á reAóc 'jta' 
JTlAiteAr! Hac í óuitrmi5 An tiA boccAib ! n^orh Ap av\ 
CAlAtfi *oo bí mnci ! 

Con. — flí né rm «1I15 é 

dlír ('f^ti reomnA). — 5° t>póif\i*ó T)ia onAinn, cat* eile 
CÁ ré An cí CAbAinC *oí ? 

Con. — AcÁ gúnA ún Ann reo, £UAin rí tÁ AonAig au 
tSeAn-bAite ro cuai-ó tAnc, *] *oubAinc rí ^n teAbAit) a bÁir 
ti^c nAib *otnne A1C1 1 n-A waiv te n-A CAiteArh acc tupA, "] 
5^n •oeAnmA'OAt) a úAbAinc •otnc. 

dtir ('yAr\ cr eomnA). — tTlAireAt), 50 "OCACttAn rib, An beinc 
A^Aib mÁ 'ré ™° £tinA «í^, tiAé nAib An mo -ónuim acc *óá 
■peAóc ó puAnAf é, acá rib a\\ cí téAlu j;a"ó tiAirn ! Acc 
cuinp"ó rmre cor 5 a\\ An obAin reo ! 

CAilleAC. — Onó ! An beAn ÁUnnn ! ílí't pnonncAnAr eile "o'Á 
bpuAin mé a b'f eAnn liom 'nÁ a gúnA £ém. ílí cmnpt) mé onm 
é óoit)óe 5An rmuóineA'ó tnnní "j pAi*oin a nÁt) An a nAnAtn. 

Gilír (as ceAóc Aníof ó'n reomnA). — A f e An -rhÁLAiT) 
5|AÁnnA trií-fÁfCA ! X)At> tfiAic leAC, T>An n*oóij;, mo gúnA ún 
•oo cun An *oo rh^rAib btnt)e, 1 mo pltnncéAT) bneAg ■] mo 
gnéAfÁn -| mo cuit) oUia "j ime *o'iomcun teAC. Cmn ríor tiA 
neite pn no r^Alt-pAT) tú te biur^e ce. 

CAiUeAó. — tT)AireA*ó, séAntigA-ó one ! An Annrm acá cú ? -j 
An as mAgAT) onm *oo bí rib AnAon ? 

Citíf. — CAn eA"ó, mAireAX) ; ní't Aon At>X)A\\ triA^A!*© "OAtti- 
fA m mo cui*o eAnnATóe *oo bneic leAC. 

CAitleAó (a5 CAiteArh An An unlÁn sac Aon nu*o tug 
ConcobAn *oí)- — 0\\ó ! a bnAt)Ai5 ha iUAice, nÁf\ cuaIa cú -j 
n^6 bpACA uú -co rriAC coin A5 cun liom ^aó mte pu*o aca? 
Ace fin ÓU5AC 1AT). tlí cnuAitleoóAinn mo -ópuim teó- 
Síl mé 50 nAib cú mAnb *OAnínib niiAin a bí ré Ag CAbAinc 
•oa"oai-ó -oo nA boócAib, óin ní teispeAt) An cfAinc *ouic-re 
*oat)ai"ó a úAbAinc UAic. t)í cú 't)o fgníbín 1 gcottintn-oe -j 
acá Anoir, -[ béix) 50 bpumn An bnÁCA. 

Gilíf (a\\ -óeAns-bmle). — pÁ^ mo teAó, a CAiUeAó a' 
t)éAnt^, nó fceAtlpAT) An c-tnrge ce one. 

CAitleAó. — flí leigpeAt) An eAglA "ótnc, a CAitteAó ati 
ocnAif ! 1f cniiAj tiom gun 'OAtL méT)o "óonAf ocn^ó niAtii. 
Cilír. — Ctun ArriAó í, a ConcobAin ! 

Con. — Tlí cinnpeAT), a rhÁtAin. TDeAfAim 50 mbéi-óceÁ 

cnéAn 50 teon aici tú pém, *] béAn^Ai-ó mife ceAnc pp -Otuu. 

CAilteAó. — Ca *oeAnAim moiLtm T)oti5fv\lActe»xúc|\omAC, 

50 triAinimeAr cú. pÁgAim mo feAóc mAllAóc m mo "óiAit) 

-j mAltAóc món eite 1 n-éinpeAóc teo. (ImtijeAtin fí.) 

(Cníoc.) poctómTn. Ann Am, seldom. 

AtAin óéile, father-in-law. 

to-A^Ainc, act of threatening. In phrase ^5 b^gAinc a cinn = 

shaking his head. 
t)Ái"óeAmAil, loving, friendly. 
t)Áinín, flannel. 
"Dé^tAAi-ó, will give; but in phrase bedsit) rmr-e 41^ = 1 will 

compel him. 
t)eic,/., a yell. 
tDiocÁiUe, biocÁitce, spirits. 
t)UvoAtvAóc, blarney. 
t)OC-téitrmi£, buck-jumping. 
t)|\éi"Oín, frieze, tweed, cloth, 
"b^eoi-oce, sick, sickly. 
t)UAóAiUeAóc, minding cattle. CxMlín buACAilteAóc^ = a 

girl for minding cattle. 
t)úipp5, v., roar. 
CAlleAó, /., a hag. 

CxMteArh, act of consuming, spending, wearing. 
Cat^nnAC, charitable, loving. 
C-AfCÁil, act of turning; ^5 c-AfCÁit a\\ a céile = meeting 

each other. 
CeA-ouigte, permitted, permissible. 
Ce^p, wrong, astray ; &p ce^p, wrong. 
Ce^pc pr, fairplay. 
Cleice, a feather. 
Cine-álc-A, kindly. 

Cipin, a chip, applied here to a stick. 
CUvo-Aipe-ACc, cowardice. 
Cóipste, dressed. 
Corht|Aom, even, level. 
ConcotUp, Conor. 

Cfvann cAoptAinn, the rowan tree or mountain ash. 
Cúitiu5A"ó, requital, satisfaction. 

"O-aU, v., blind, darken. 
T)AmAncóip, m., a cursed wretch. 
TD-aoI, m. 9 a chafer. 
•OAOl-ceAns^, chafer tongue, 
T)eAfmA-o, act of forgetting. 
T)éif\ c, /., alms ; gen., ; e. 
*Oéi^ceAírixMl, almsgiving. — 19 — 

*Oi-áoLAi-óe.Aóc, diablerie. 
T)i.At>LAi'óceoin, *n., a worker of mischief. 
*Oóf\n^ti, ra., a handful. 
T)pe-Ap, v., climb. 
DúlAtnÁn, a leprechaun. 

*OutfVdcc, an addition to an alms, something thrown in that 
was not expected, 

e&-OA\\tp&t, milking time. 

6^5C^om, e\A5CAOinc, act of lamenting, complaining. 

©AUvó-áin, science; gen. } e^Uvonx*. 

eAWArte, goods, chattels. 

eiUf, Alice. 

éi5ince-Aó = éi5in. 

£aic, /., a stitch, any small thing. 

pMC n^ ppig-oe = the scrap of the flesh- worm, a very small affair. 

pMcóiof, bashfulness. 

pe^tvooi\c<A, Gaelic name, Anglicised Perdy and Dorry. 

peifvmeóiíA, m. f a farmer. 

pAptnns, v., ask, inquire. 

potAó, hiding, concealment. 

JTofOxx, also. 

pu^jÁit, sewing. 

5^ioce, caught, cornered. 

5^p, in., good, a good turn. 

5^r c ^> active ; comp., guir-te. 

gi^reAC, /., a little girl. 

5n^oit)e^rhxMl, comely. 

5pe,<yo, v., beat, belabour. 

^pé^f^n, a web of cloth. 

5pé,A|\M'óe, m, t a cobbler. 

5pmn, pleasant, humorous ; gen. of spe^rm, fun. 

Jún-A, a gown. 

1onnr^i*oe, an attack, assault. In phrase •o'ionnj\Ait)e *M|\ = 
to or towards him. 

Látti, v., dare. 

Lexvofv<vó, beating, " leathering." 

leACCAOD, one side. 

Le-AtcpomAc, poor, miserable. 

"LeAt^iA, leather. 

"Leicf^éAl, m. } an excuse ; gen., -fgett. 

líorht^, smooth, polished. 

Lu.dC fMOCAip, reward. 

XWóX)&t> cpoinn, a squirrel. 

tn^t^iT), a silly, gossiping old woman. 

Date 


Due 
tY> \r\ 
II l-ail 
XX) AC 
ii ixvp 
mio 
1TI011 
TTIófi 
HexM 
t1i$e 
1 1 
TltlxM 
Saw 
S-Áju 
Séi-o 

Sf;ai 
SsaI 
Ssin 
Si-óe 
i>1L6, 
SÍOjV 
Siu£> 
Star 

Smé , --- 


, • 


neself I SnÁite, a stitch. 

SnÁrh-Ai-óe, m., a creeping thing. 

Sne-ansÁn, properly fe^ngÁn, a pismire. 

Soine^nncA, innocent. 

SpiT), /., fault, scandal. 

Scan, v., stare. 

ScfiAiceArri-Ail, stately, airy. 

Cacc, v., choke. 

UÁilluip, w.j a tailor. 

CÁttnoócui$te (or c-afuiocctA), naked. 

Cé-áUng, v., pilfer, steal. 

CeAf-ouig, v., want. 

UiuiaiUi$. r., contaminate. 

Uuilt, v., earn. 

Ui^rSé^l, w., a romance. 190279 BOSTON COLLEGE 3 9031 01161753 7 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 

CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you Want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. PHOTOMOUKT 

PAMPHLET BINDER 

Manufactured by , 
GAYLORDBROS. Inc.) 
Syracuse, N. Y. 
Stockton, C«lif. ,